Výchova mladých lesných porastov

Výchova mladých lesných porastov bola od roku 1993 po súčasnosť vykonaná na celkovej ploche 2 250,92ha. V rámci opatrenia sa vykonávajú prerezávky, čistky ale taktiež plecie ruby ( výsek nežiadúcich drevín ). Cieľom plecích rubov je výsek krov a nežiaducich drevín, ktoré obmedzujú rast hospodárskych drevín.
Po odrastení zabezpečených kultúr do fázy mladín očakávame nárast úloh vo výchove mladých lesných porastov.
Od roku 1993 sa výchova mladých lesných porastov   priemerne každý rok  vykoná na ploche  93,80 ha.