Príprava plôch

Po úspešnom vykonaní ťažby dreva a pred umelou obnovou je potrebné vykonať prípravu plôch. Príprava plôch je dôležitá pre úspešný a rýchly priebeh umelej obnovy.
V našich podmienkach príprava plôch znamená odstránenie „haluziny“ t.j. zvyškov po ťažbe dreva, odstránenie krov a malinčia. Zvyšky po ťažbe dreva sa ukladajú do kôp s následným pálením. V niektorých prípadoch sa haluzina ukladá do pásov, ktoré neskôr slúžia ako rozčleňovacie linky. V roku 2010 sme po prvý krát vyskúšali aj mechanizované odrstránenie a následne zapracovanie haluziny do pôdy pôdnimi frézami. Takto sme spracovali celkovo 13,42 ha.
Od roku 1993 do roku 2017 sa príprava plôch vykonala na 2 497,63 ha, čo predstavuje priemerne na rok 92,50 ha.