Kontakt

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Riaditeľstvo:

Novoveská cesta 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Tel.: 053/ 4173411
GSM-brána: 0905 872 595
Fax.: 053/ 4173425
e-mail: huta@lesysnv.sk


Riaditeľ - konateľ spoločnosti: Ing. Ján Novák

Konateľ - zástupca: Ing. Jozef Perháč  

Zástupca  riaditeľa - vedúci úseku výroby a odbytu: Ing. Stanislav Tkáč

Vedúci správneho a prevádzkového úseku: Ing. Ľubomír Snopko

 

Strediská:

Polesie Novoveská Huta:
Novoveská Huta 9304/28, 053 31
Tel.: 053/ 417 34 20
Polesný: Ing. Marek Burik

Polesie Hnilčík:
Hnilčík, 053 32
Tel.: 053/ 449 41 70
Polesný: Ing. Marek Burik

Polesie Mlynky:
Mlynky, 053 76
Tel.: 053/ 449 32 37
Polesný: Ing. Miroslav  Klein

MES  Spišská Nová Ves:
Radlinského 34
052 01, Sp.Nová Ves
Tel.: 053/ 441 11 26
Ivan Černický

MES Mlynky:
Jozef Leskovjanský
Tel.: 0911 249 860
Tel.: 0905 872 528

Chata Štefana:
chatárka : Leskovjanská M. Tel.: 0903 800 377
objednávky: Ing.Novák Jan. Tel.: 0905 872 562