Kontakt

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

Riaditeľstvo:

Novoveská cesta 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Tel.: 053/ 4173411
GSM-brána: 0905 872 595
Fax.: 053/ 4173425
e-mail: huta@lesysnv.sk


Riaditeľ - konateľ spoločnosti: Ing. Ján Novák  -  Tel. č.: 053/ 4173412

Konateľ - zástupca riaditeľa: Ing. Jozef Perháč   - Tel. č.: 053/ 4173418

Vedúci úseku výroby a odbytu: Ing. Marek Burik - Tel. č.: 053/ 4173423

Vedúci správneho a prevádzkového úseku: Ing. Ľubomír Snopko  - Tel. ć.: 053/ 4173421

 

Samostatný  referent výroby: Ing. Ľubomír Kubičár - Tel. č.: 053/ 4173417

Vedúci referent pre mzdy a personalistiku: Ing. Katarína Puhallová  - Tel. č.: 053/ 4173416

Vedúci referent pre účtovníctvo: Katarína Venglarčíková - Tel. č.: 053/ 4173411

Vedúci referent pre fakturáciu: Mária Hatalová  - Tel. č.: 053/ 4173415

 

Strediská:

Polesie Novoveská Huta:
Novoveská Huta 9304/28, 053 31
Tel.: 053/ 417 34 20
Polesný: Ing. Marek Burik

Lesníci: Štefan Hruška

             Ján Kožík

             Ľuboslav Sliva

Polesie Hnilčík:
Hnilčík, 053 32
Tel.: 053/ 449 41 70
Polesný: Ing. Marek Burik

Lesníci: Oliver Buza

             Ondrej Šoltís

Polesie Mlynky:
Mlynky, 053 76
Tel.: 053/ 449 32 37
Polesný: Ing. Miroslav  Klein

Lesníci: Jozef Šmelko

             Juraj Tomajko

             Marek Šmelko

MES  Spišská Nová Ves:
Radlinského 34
052 01, Sp.Nová Ves
Tel.: 053/ 441 11 26
Ivan Černický

MES Mlynky:
Jozef Leskovjanský
Tel.: 0911 249 860
Tel.: 0905 872 528

Chata Štefana:
chatárka : Leskovjanská M. Tel.: 0903 800 377
objednávky: Mária Hatalová, Tel.: 0905 872 488