Riaditeľstvo:

Novoveská cesta 9304/28

053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

 

Tel.:  053/ 4173411

GSM- brána: 0905 872 595

Fax,: 053/4173425

e-mail: huta@lesysnv.sk

 

Riaditeľ - konateľ spoločnosti: Ing. Ján Novák - Tel.č.: 053/ 4173412

Zástupca riaditeľa - konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Perháč - Tel. č.: 053/ 4173418

Vedúci úseku výroby, hlavný inžinier, OLH: Ing. Marek Burik - Tel. č.: 053/ 4173420

Samostatný  referent výroby: Ing. Ľubomír Kubičár - Tel. č.: 053/ 4173417

 

Vedúci správneho a prevadzkového úseku, MTZ : Ing. Ľubomír Snopko - Tel. č.: 053/4173421

Vedúci referent pre mzdy a personalistiku: Ing. Katarína Puhallová - Tel. č.: 053/ 4173416

Vedúci referent pre účtovníctvo: Katarína Venglarčíková - Tel. č.: 053/ 4173411

Vedúci referent pre fakturáciu: Mária Hatalová - 053/ 4173415

Vedúci správneho a prevádzkového úseku:  Ing. Ľubomír Snopko - Tel. č.: 053/ 4173421

Vedúci referent pre mzdy a personalistiku: Ing. Katarína Puhallová  - Tel. č.: 053/ 4173416

Vedúci referent pre účtovníctvo: Katarína Venglarčíková - Tel. č.: 053/ 4173411

Vedúci referent pre fakturáciu: Mária Hatalová  - Tel. č.: 053/ 4173415Viac tu: https://www.lesysnv.sk/kontakt/

Vedúci správneho a prevádzkového úseku:  Ing. Ľubomír Snopko - Tel. č.: 053/ 4173421

Vedúci referent pre mzdy a personalistiku: Ing. Katarína Puhallová  - Tel. č.: 053/ 4173416

Vedúci referent pre účtovníctvo: Katarína Venglarčíková - Tel. č.: 053/ 4173411

Vedúci referent pre fakturáciu: Mária Hatalová  - Tel. č.: 053/ 4173415Viac tu: https://www.lesysnv.sk/kontakt/

Vedúci správneho a prevádzkového úseku:  Ing. Ľubomír Snopko - Tel. č.: 053/ 4173421

Vedúci referent pre mzdy a personalistiku: Ing. Katarína Puhallová  - Tel. č.: 053/ 4173416

Vedúci referent pre účtovníctvo: Katarína Venglarčíková - Tel. č.: 053/ 4173411

Vedúci referent pre fakturáciu: Mária Hatalová  - Tel. č.: 053/ 4173415Viac tu: https://www.lesysnv.sk/kontakt/

 

Strediská:

Polesie Novoveská Huta:
Novoveská Huta 9304/28, 053 31
Tel.: 053/ 417 34 20
Vedúci výroby, OLH: Ing. Marek Burik

Samostatný referent výroby: Ing. Ľubomír Kubičár

Lesníci: Ján Kožík

             Ľuboslav Sliva

Polesie Hnilčík:
Hnilčík, 053 32
Tel.: 053/ 449 41 70
Vedúci výroby, OLH: Ing. Marek Burik

Samostatný referent výroby: Ing. Ľubomír Kubičár

Lesníci: Oliver Buza

             Ondrej Šoltís

Polesie Mlynky:
Mlynky, 053 76
Tel.: 053/ 449 32 37
Vedúci výroby, OLH: Ing. Marek Burik

Samostatný referent výroby: Ing. Ľubomír Kubičár

Lesníci: Jozef Šmelko

             Juraj Tomajko

           

MES  Spišská Nová Ves:

Marek Šmelko
Radlinského 34
052 01, Sp.Nová Ves
Tel.: 0905 872 463
 

Píla

Marek Šmelko

Radlinského 34

052 01, Sp. Nová Ves

Tel.: 0905 872 463 

Chata Štefana a chata Lanovka:

objednávky a iné: Mária Hatalová, Tel.: 0905 872 488