Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov: Lesy mesta Spišská Nová Ves, spol. s.r.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Novák - riaditeľ / konateľ spoločnosti

                               Ing. Jozef Perháč - konateľ spoločnosti

Sídlo: Novoveská cesta 9304/28
053 31, Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

IČO: 31666205
DIČ: 2020503034
IČ DPH: SK2020503034

Tel.: 053/4173411
Mobil – GSM brána: 0905 872 595
mail: huta@lesysnv.sk