Lesné škôlky

Pri preberaní lesného majetku mesta od organizácie štátnych lesov v roku 1993 sa na území mestských lesov nachádzali 4 lesné škôlky:

  • Havrania dolina – 0,32 ha
  • Grajnár – 0,30 ha
  • Šturc – 0,26 ha
  • Grétla – 0,30 ha

Boli to škôlky malej výmery na nevhodných stanovištiach so značne vyčerpanou pôdou. Tri z uvedených škôlok boli pre ekonomickú neefektívnosť zrušené. Berúc do úvahy polohu a nadmorskú výšku, najoptimálnejšia je lesná škôlka Grétla. Tá sa postupne rozširuje a technicky modernizuje. V súčasnosti má výmeru 0,54 ha a produkčnú plochu 0,34 ha . Celá škôlka bola nanovo oplotená, pristavený manipulačný prístrešok a snehová jama. Vybudovaný bol zavlažovací systém.

V pestovaní sa špecializujeme na sadenice ihličnatých drevín, prevažne jedle z vlastných semenných zdrojov. Používame technológiu škôlkovaných sadeníc, pričom semenáčiky predtým pestujeme v rašelinových substrátoch. V lokalite Nová štôlňa sme vybudovali nové rašelinové substráty so závlahou v celkovej výmere 405 m2. Priemerná ročná produkcia je 106 tisíc kusov sadeníc a približne rovnaký počet semenáčikov.