Turistika

Jedným s turisticky najnavštevovanejším miestom na Spiši je Národný park Slovenský raj.

Slovenský raj bol v roku 1964 vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 za národný park. V Slovenskom raji sa nachádza množstvo krasových útvarov, plošín(Glac,Geravy) a roklín. Z roklín môžeme spomenúť Sokoliu dolinu, Suchú belu, Kyseľ, Zejmarskú roklinu, Piecky, Zelenú roklinu, Veľký a Malý Sokol. Nachádzajú sa tu vyznačené turistické chodníky pre nenáročných ale aj pre tých náročnejších turistov.

Pre nenáročných turistov je vhodná trasa po Prielome Hornádu, Zejmarská roklina, Suchá bela alebo výstup na Tomášovský výhľad. Pre tých náročnejších je to túra do Sokolej doliny, kde je najvyšší vodopád v Slovenskom raji, alebo Piecky, Veľký či Malý Sokol.
Turistickými strediskami v Slovenskom raji sú Čingov, Kláštorisko, Podlesok, Dedinky. Z týchto stredísk je možné robiť výlety aj do okolia: Dobšinská ľadová jaskyňa, Krásna Hôrka, Spišský hrad, Levoča, Kežmarok, Vrbov, Vysoké a Nízke Tatry.

 

 Cyklistická m apa Južný Spiš