Zaujímavé miesta

Spiš je považovaný za klenotnicu Slovenska.

Dostal do daru skutočne prekrásnu a pestrú prírodu. Svedčí o tom aj fakt, že na jeho území sú – okrem viacerých chránených území – aj tri národné parky: Tatranský, Pieninský a Slovenský raj. Sever Spiša lemujú štíty Vysokých Tatier, ktoré prechádzajú cez Belianske Tatry do Pienin. Na východe je Levočské pohorie a juh lemuje Spišsko-gemerské rudohorie, na ktoré naväzujú rokliny Slovenského raja.

Spiš má nielen prekrásnu a pestrú prírodu, ale je bohatý aj na umelecko-historické pamiatky. Vzácne pamiatky sa nachádzajú takmer v každej dedine. Na Spiši sa nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetových prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO – Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra, Dobšinská ľadová jaskyňa. Nachádzajú sa tu aj národné kultúrne pamiatky ako sú: Dielo Majstra Pavla z Levoče, chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad, kežmarské evanjelické lýceum a artikulárny kostol, múzeum v Krompachoch, kostolík v Žehre. Z mestských pamiatkových rezervácií Slovenska môžeme spomenúť: Levoču, Kežmarok, Spišskú Kapitulu, Spišskú Sobotu. Množstvom iných pamiatok gotickej a renesančnej architektúry, sochárstva, maliarstva, remeselnej výroby, či bohatými dejinami sa môžu pochváliť mestá Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa, Podolínec, Spišská Stará Ves, Spišské Vlachy a iné.