Zadávanie zákaziek 

podľa §9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác po ukončení výberového konania.

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC po ukončení výberového konania
 

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC po ukončení výberového konania