Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev

19.09.2023 13:40

Bol nám schváleny NFP v sume 75 956,84 EUR.

Jedná sa o projekt, ktorého predmetom je revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev.

Projekt pozostáva z prác:uhadzovanie haluziny (17,98 ha), zalesňovanie (31,18 ha) a ochrana MLP oplôtkami (9,12 ha).