Realizovali sme Projekt s názvom Ľudia a les, s podporou Košického samosprávneho kraja

15.12.2022 10:09

Prvou aktivitou projektu bola obnova existujúcich studničiek v lokalite ,,Kráľov prameň" v Novoveskej Hute, ktorá bola realizovaná načimi zamestnancami vo vlastnej réžií. Najskôr sa zlikvidovali pozosatky starých konštrikcií, ktoré boli nahradené novými drevenými prvkami.

Na stavbu bolo použité neostrohranné, neomietané rezivo. Studničky sa vyčistili a upravilo sa okolie.

Ďalšou aktivitou bolo vybudovanie 3 vodozadržných opatrení v lokalite Hnilčík - Kocúrka na potoku Kocúrka.

Poslednou aktivitou v rámvi projektu bola výroba a osadenie informačnej tabule v lokalite Knola s informáciou pre verejnosť o lesníckych opatreniach - rekonštrukcia lesa.