Informácia - Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov LM SNV s.r.o..