OZ Les pre ľudí realizovalo projekt s názvom Novoveské traily. S podporou Košického samospravného kraja.

15.12.2022 10:28

Trail sa nachádza v teréne, ktorý poskytuje ideálne podmienky na stavbu enduro trailu. Pri stavbe sa využili technicky menej náročné úseky. Chodník sa budoval svojpomocne a dodávateľskou formou a to za využitia pásového bagra, vibračnej dosky. Na výstavbu sa použilo drvené kamenivo, drenážne rúry na odvodnenie, rezivo na výstavbu prvkov - skokov.