Cenník pre poplatkový odstrel zveri

Ceny sú uvedené s DPH

JELENIA ZVER

 

Porovnanie Body Hmotnosť
  150 CIC 3,4 - 4,7 kg
  160 CIC 3,6 - 5,4 kg
bronz od 170 CIC 4,5 - 6,5 kg
  180 CIC 5,4 - 7,0 kg
striebro od 190 CIC 6,1 - 8,5 kg
zlato od 210 CIC 7,9 - 10,0 kg a viac

Doba lovu:         1.8. - 15.1. - Jeleň, Jelienča

                            1.8. - 31.12 - Jelenica
Ruja:                  približne od 10.9. do 5.10

Odstrelový poplatok

  Hmotnatosť parožia EUR EUR/10 g
Jelenica, jelienča   90,00  
Ihličiak   120,00  
Jeleň do 2,49 kg 450,00  
  2,50-2,99 kg 570,00  
  3,00-3,49 kg 700,00  
  3,50-3,99 kg 840,00  
  4,00-4,49 kg 990,00  
  4,50-4,99 kg 1 240,00  
Jeleň od 5,00 kg 1 240,00 + 5,00
  6,00 kg 1 740,00 + 8,50
  7,00 kg 2 590,00 + 10,50
  8,00 kg 3 640,00 + 13,50
  9,00 kg 4 990,00 + 15,50
  10,00 kg 6 540,00 + 17,50

 

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej ceľuste bez zrážky

Postrelenie: jeleň (3-6 ročný) 350,00 €
  jeleň (7ročný+) 650,00 €
  jelenica, ihličiak 50,00 €
  jelienča 25,00 €
     
Doprovod: 25,00 EUR za každý začatý deň poľovačky  

0d 15.10. = 10% zľava z lovnej taxy

SRNČIA ZVER

 

Porovnanie Body Hmotnosť
  75 CIC 240 - 340 g
  95 CIC 330 - 420 g
bronz od 105 CIC 370 - 450 g
  115 CIC 390 - 510 g
zlato od 130 CIC 430 - 570 g a viac

Doba lovu:         16.5. - 30.9. srnec
                          1.9. - 30.12. srna, srnča
Ruja:                  približne od 15.7. do 10.8.

Odstrelový poplatok

  Hmotnatosť parožia EUR EUR/10 g
Srna, srnča   35,00  
Ihličiak (vo veku 1 rok)   70,00  
Srnec do 249 g 175,00  
Srnec od 250 g 175,00 + 2,00
  300 g 275,00 + 4,00
  350 g 475,00 + 8,00
  400 g 875,00 + 16,00
  450 g 1 675,00 + 25,00
  500 g 2 925,00 + 50,00

 

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej ceľuste so zrážkou 90 g

Postrelenie: srnec 150,00 €
  ihličiak 30,00 €
  srna, srnčia 30,00 €
     
Doprovod: 25,00 EUR za každý začatý deň poľovačky  

 

DIVIAČIA ZVER

 

Porovnanie Body Dĺžka
  100 CIC 11 - 20 cm
bronz od 110 CIC 15 - 22 cm
  115 CIC 18 - 23 cm
zlato od 120 CIC 21 a viac cm

Doba lovu:         1.7. - 31.12. Diviak, Diviačica

                            celoročne - Lanštiak, Diviača
Poľovanie:         posliedkou, postriežkou

 

Odstrelový poplatok

  Hmotnatosť parožia EUR EUR/mm
Diviača   50,00  
Lanštiak (do 50 kg)   100,00  
Diviačica   300,00  
Diviak      
  12,00 - 13,99 cm 300,00  
  14,00 - 15,99 cm 400,00  
  16,00 - 17,99 cm 400,00 + 10,00
  18,00 - 19,99 cm 600,00 + 20,00
  20,00 - 21,99 cm 800,00 + 30,00
  od 22,00 cm 1 200,00 + 40,00

 

Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov
Hmotnatosť do 50 kg = po vyvrhnutí s hlavou

Postrelenie: kanec 400,00 €
  diviačica 200,00 €
  lanštiak 25,00 €
  diviača 20,00 €
     
Doprovod: 25,00 EUR za každý začatý deň poľovačky  
Manipulačné poplatky: poistenie = 33,00 EUR        
poľovný lístok = 15,00 EUR/1 týždeň; 55,00 EUR/1 mesiac
 
Preprava: 1,00 EUR/1 km  

 

Ubytovanie:

Poľovnícka chata Štefana:

  Cena €
Ubytovanie - pracovné dní  15 € / osoba/noc
Ubytovanie - víkend 15 €/ osoba/noc
Prenájom chaty a okolia 7 € / hod.

 

Poľovnícka chata Lanovka a Muráň:

12,5 € / deň